Sunday, July 20, 2014

Salasilah Nabi


Nabi Allah Ibrahim mempunyai dua orang anak iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq.  Jalur keturunan dari Ismail dipanggil sebagai bani Ismail sementara jalur keturunan dari nabi Ishaq dipanggil bani Israel.  Nabi Muhammad merupakan keturunan Bani Ismail.  Sementara ramai nabi-nabi lain adalah berasal dari Bani Israel.  Israel sebenarnya nama lain bagi nabi Ya'cob A.S.  Di antara nabi-nabi bani Israel ialah Yusuf, Musa, Harun, Elyas, Alyasa', Yunus, Ayyub, Zulkifli,  Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya dan yang terakhir ialah Isa A.S.
No comments: