Friday, October 26, 2012

Pelik tapi benar: Boleh ke Band ditukar ke GredSebagaimana yang dimaklumi, murid Tahun 1 dan 2 di sekolah rendah melalui kurikulum baru yang dinamai KSSR.  Mereka ditaksir menggunakan sistem PBS yang tidak lagi menggunakan ujian dan peperiksaan untuk melihat perkembangan dan pencapaiannya.  Sebaliknya melalui PBS ini, sebahagian besar daripada Standard Pembelajaran (SP) yang terdapat dalam KSSR dipilih (boleh dilihat pada Dokumen Standard Prestasi) untuk ditaksir dalam PBS.  Pentaksiran dijalankan seiiring dengan proses PdP guru untuk melihat sama ada seseorang murid itu melepasi standard yang ditetapkan tersebut.  Apabila majoriti murid melepasinya, maka bermakna guru sudah boleh bertukar ke Standard Pembelajaran yang berikutnya.  Pentaksiran jenis ini dinamakan Pentaksiran Formatif.

Dalam pada waktu yang sama, guru perlu membantu dan memberi bimbingan lanjutan kepada murid yang masih belum melepasi SP tersebut.   


No comments: